ข้อกำหนดการให้บริการ
1. คำนำ
1.1 ยินดีต้อนรับสู่ Vtech ข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดย Vtech technology company และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “Vtech”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) ได้เสนอ
(ก) เกมที่ใช้เล่นกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer game) และเกมบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile game) (“เกม”)
(ข) ซอฟท์แวร์เกม (Underlying Games Client Software) และซอฟท์แวร์เกมบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Vtech (Vtech PC and Mobile Platform Client Software)
(ค) เว็บไซต์ รวมถึงร้านค้าของ Vtech (“เว็บไซต์”)
(ง) แอปพลิเคชั่นอื่นใด เว็บไซต์ เกม หรือการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการให้บริการ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเข้าถึงหรือใช้ หรือผ่านอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือ
(ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริการ”)
1.2 บริการได้รวมถึง บริการใดๆ ที่มีให้ผ่านซอฟท์แวร์เกมบนแพลต์ฟอร์มของ Vtech หรือบริการใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านเกมของ Vtech หรือเว็บไซต์ และข้อมูล หน้าที่ถูกเชื่อมโยง คุณลักษณะ ข้อความ ภาพ ภาพถ่าย กราฟฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา การโปรแกรม ซอฟท์แวร์ บริการแอพพลิเคชั่นทั้งหมด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการแอพพลิเคชั่นมือถือ) หรือสื่ออื่นๆ ที่เข้าถึงได้โดยหรือผ่านเรา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยน แก้ไขใดๆ และคุณลักษณะใหม่ใดๆ ที่ถูกเพิ่มเข้าไปหรือเสริมแก่บริการยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการให้บริการนี้ด้วย
1.3 กรุณาอ่านข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้การงานบริการนี้หรือทำการเปิดบัญชี Vtech (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชี”) เพื่อให้คุณรับทราบถึงสิทธิและภาระผูกพันทางกฎหมายของคุณกับ Vtech
1.4 ด้วยการใช้บริการหรือการเปิดบัญชี คุณแสดงออกถึงการยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ของคุณ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา หากคุณมีอายุน้อยกว่า 18 ปี หรือ “ยังไม่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่ คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณมีอายุถึง “อายุที่บรรลุนิติภาวะ” ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่หรือไม่ หรือไม่เข้าใจหมวดนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของคุณ หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังทำการสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดการให้บริการนี้ในนามของผู้เยาว์และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานบัญชีหรือบริการทั้งหมด รวมไปถึงการซื้อที่กระทำโดยผู้เยาว์ ไม่ว่าบัญชีของผู้เยาว์จะถูกเปิดตอนนี้หรือถูกสร้างขึ้นภายหลัง และไม่ว่าผู้เยาว์จะได้รับการดูแลจากคุณในระหว่างการซื้อหรือไม่ก็ตาม
1.5 Vtech มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อกำหนดการให้บริการนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งแก้ผู้ใช้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกำหนดในเว็บไซต์นี้เป็นประจำเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การยังคงใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไข้เหล่านี้โดยไม่สามารถเพิกถอนได้
1.6 Vtech สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกส่วนใดๆ ของบริการได้ทุกเมื่อ Vtech อาจดำเนินการเสนอบริการบางอย่างหรือคุณลักษณะในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือในลักษณะเดียวกับที่รุ่นสมบูรณ์ทำงานได้ และถือว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ Vtech อาจจะกำหนดข้อจำกัดกับคุณลักษณะบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณในบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดชอบแต่อย่างใด
1.7 Vtech สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงบริการ หรือให้คุณเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ